KKU News » Newspaper


»  BOI ร่วม ม.ขอนแก่น สัมมนา โอกาสผู้ประกอบการไทยกับการลงทุนในต่างประเทศ และการเติบโตของธุรกิจไทยสู่สากล
      26 ก.ย. 2555 | สำนักพิมพ์ :
»  มข. พบโรคใหม่ คล้ายพุ่มพวง
      26 ก.ย. 2555 | สำนักพิมพ์ :
»  มข. พร้อมทำวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจในการก้าวสู่ AEC ต่อไป
      26 ก.ย. 2555 | สำนักพิมพ์ :
»  ร้อยเอ็ดแท้กินปลาสุก ตามยุทธศาสตร์กำจัดพยาธิใบไม้ตับ
      26 ก.ย. 2555 | สำนักพิมพ์ :
»  BOI ร่วม ม.ขอนแก่น สัมมนา โอกาสผู้ประกอบการไทยกับการลงทุนในต่างประเทศ และการเติบโตของธุรกิจไทยสู่สากล
      25 ก.ย. 2555 | สำนักพิมพ์ :
»  สธ. สร้างกองทัพ อสม. สู้ศึกป่วยมะเร็งตับอีสาน
      25 ก.ย. 2555 | สำนักพิมพ์ :
»  รู้ทัน เกม การขยายระยะเวลา การผูกขาดสิทธิบัตรยา โดย รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์ คณะเภสัช ม.ขอนแก่น
      25 ก.ย. 2555 | สำนักพิมพ์ :
»  มข. พบโรคใหม่คล้าย พุ่มพวง
      25 ก.ย. 2555 | สำนักพิมพ์ :
»  เสริมความรู้ป้องกันอัลไซเมอร์ เนื่องในวันสมองเสื่อมโลก
      25 ก.ย. 2555 | สำนักพิมพ์ :
»  มหาวิทยาลัยขอนแก่นพบโรคใหม่คล้าย โรคพุ่มพวง
      9 ก.ย. 2555 | สำนักพิมพ์ :
»  พบโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องสายพันธุ์ใหม่คล้ายโรคพุ่มพวง นักวิจัย มข.เร่งวิจัยผลิตยารักษา
      9 ก.ย. 2555 | สำนักพิมพ์ :
»  ทีมวิจัยแพทย์ ม.ขอนแก่นเจ๋ง!! ค้นพบโรคใหม่"โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ไม่ใช่เอดส์"
      9 ก.ย. 2555 | สำนักพิมพ์ :
»  มหาวิทยาลัยขอนแก่นพบโรคใหม่คล้าย "โรคพุ่มพวง"
      9 ก.ย. 2555 | สำนักพิมพ์ :
»  มข. เปิดมุมมองขยายธุรกิจไปต่างประเทศ
      24 ก.ย. 2555 | สำนักพิมพ์ :
»  มข. บริการนักลงทุนไทย พัฒนาศักยภาพเข้าตลาดอินเตอร์
      24 ก.ย. 2555 | สำนักพิมพ์ :
»  มข. ร่วม BOI ชี้แจงโครงการโอกาสผู้ประกอบการไทยกับการลงทุนในต่างประเทศ และการเติบโตของธุรกิจไทยสู่สากล
      24 ก.ย. 2555 | สำนักพิมพ์ :
»  แพทย์ มข. พัฒนาระบบสารสนเทศ
      23 ก.ย. 2555 | สำนักพิมพ์ :
»  ชลธี นศ. มข. คอลัมภ์ อวดดี สุนทรพจน์อุดมศึกษา
      23 ก.ย. 2555 | สำนักพิมพ์ :
»  ม.ขอนแก่น ร่วมมือ กรมการแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก พัฒนางานด้านแพทย์แผนไทย
      22 ก.ย. 2555 | สำนักพิมพ์ :
»  สาธิต ม.ขอนแก่น เติมเต็มชีวิตวัยเรียน
      22 ก.ย. 2555 | สำนักพิมพ์ :
»  มข. โชว์ผลงานพัฒนาองค์กร สร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้
      22 ก.ย. 2555 | สำนักพิมพ์ :
»  สาธิต มข. คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ชีววิทยา วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ 2555
      22 ก.ย. 2555 | สำนักพิมพ์ :
»  มอบ "MBA มข." ปั้นนักธุรกิจไทยสู่อาเซียน
      1 ม.ค. 2513 | สำนักพิมพ์ :
»  BOI มอบ "MBA มข." ปั้นนักธุรกิจไทยสู่อาเซียน
      1 ม.ค. 2513 | สำนักพิมพ์ :
»  นศ.มข.คว้ารองชนะเลิศ ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา
      21 ก.ย. 2555 | สำนักพิมพ์ :
»  มหกรรมบริการสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ
      21 ก.ย. 2555 | สำนักพิมพ์ :
»  BOI ร่วม ม.ขอนแก่น สัมมนา โอกาสผู้ประกอบการไทยกับการลงทุนในต่างประเทศ และการเติบโตของธุรกิจไทยสู่สากล
      21 ก.ย. 2555 | สำนักพิมพ์ :
»  ชี้ไทยติดอันดับ 4 อาเซียน ต่างชาติลงทุนโดยตรง
      21 ก.ย. 2555 | สำนักพิมพ์ :
»  ม.ขอนแก่น จัดเสวนาเปิดมุมมองขยายธุรกิจไปต่างแดน
      21 ก.ย. 2555 | สำนักพิมพ์ :
»  มข. ร่วมมือวิจัย แพทย์แผนไทย
      20 ก.ย. 2555 | สำนักพิมพ์ :

Faculty And Organization

Gateways For..

Events Calendar

Read more »

KKU Channel
Fm.103Mhz