KKU News » Newspaper


»  อาหารแปรรูป แข่งขันกันที่ เมล็ดพันธุ์
      1 ม.ค. 2513 | สำนักพิมพ์ :
»  มข. กำหนดยุทธศาสตร์ 5 พันธกิจหลัก สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเท่าต่างประเทศ
      11 ก.พ. 2556 | สำนักพิมพ์ :
»  มข. จัดงานวันเกษตรภาคอีสาน 2556
      11 ก.พ. 2556 | สำนักพิมพ์ :
»  มข.-4 มหาวิทยาลัยอินโดฯ จับมือขยายความร่วมมือ พัฒนาวิทยาลัยการปกครอง
      9 ก.พ. 2556 | สำนักพิมพ์ :
»  มข. จัดวันเกษตรภาคอีสาน
      9 ก.พ. 2556 | สำนักพิมพ์ :
»  เภสัชอีสานจัดถกวิชาการ
      8 ก.พ. 2556 | สำนักพิมพ์ :
»  รณรงค์ลดเค็มห่างไกลโรค
      8 ก.พ. 2556 | สำนักพิมพ์ :
»  วิทยาเขตหนองคาย ม.ขอนแก่น จัด คืนสู่เหย้าประมง วนค ครั้งที่ 1
      7 ก.พ. 2556 | สำนักพิมพ์ :
»  มข. วิจัยฐานข้อมูลการลงทุน 4 ประเทศอาเซี่ยน
      7 ก.พ. 2556 | สำนักพิมพ์ :
»  พอกเมล็ดพันธุ์ เพิมทางรอดพืช
      6 ก.พ. 2556 | สำนักพิมพ์ :
»  ชู มข. เครือข่ายพัฒนาไก่พื้นเมือง ดันขึ้นศูนย์ปรับปรุงพันธุ์นานาชาติ
      6 ก.พ. 2556 | สำนักพิมพ์ :
»  เทคโนโลยี พอกเมล็ดพันธุ์ เมล็ดกลมโตสวย ปลูกง่าย
      5 ก.พ. 2556 | สำนักพิมพ์ :
»  มข. จัดทำ E-book Store หนุน นศ. เข้าถึงวิชาการได้ง่าย
      5 ก.พ. 2556 | สำนักพิมพ์ :
»  50 ปี มอดินแดง
      5 ก.พ. 2556 | สำนักพิมพ์ :
»  มข. ชูอีบุ๊คหนุนรักการอ่าน
      5 ก.พ. 2556 | สำนักพิมพ์ :
»  มข. จัดทำอีบุ๊กสโตร์
      5 ก.พ. 2556 | สำนักพิมพ์ :
»  ม.ขอนแก่น เปิดแอพตำราเรียน
      5 ก.พ. 2556 | สำนักพิมพ์ :
»  ละมั่งหลอดแก้ว - เส้นใยนาโน คว้ารางวัลวิจัยดีเด่น
      4 ก.พ. 2556 | สำนักพิมพ์ :
»  สกว.-ม. พัฒนาเครือข่ายวิจัยไก่พื้นเมือง ตั้งเป้าสู่ศูนย์กลางปรับปรุงพันธุ์ระดับนานาชาติ
      4 ก.พ. 2556 | สำนักพิมพ์ :
»  มาราธอนนานาชาติ
      2 ก.พ. 2556 | สำนักพิมพ์ :
»  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รุ่นที่ 1
      1 ก.พ. 2556 | สำนักพิมพ์ :
»  หนุน มข. ผุดศูนย์วิจัยไก่พื้นเมือง
      31 ม.ค. 2556 | สำนักพิมพ์ :
»  สิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ในวันนักประดิษฐ์ ปีนี้
      31 ม.ค. 2556 | สำนักพิมพ์ :
»  มข. ชี้อินโดนีเซียน่าลงทุน
      30 ม.ค. 2556 | สำนักพิมพ์ :
»  เคนยา โกยแชมป์ ขอนแก่นมาราธอน
      29 ม.ค. 2556 | สำนักพิมพ์ :
»  อินโดนีเซีย น่าลงทุน มข. ชี้ตลาดใหญ่-ค่าแรงต่ำ
      29 ม.ค. 2556 | สำนักพิมพ์ :
»  มข. จัดงานเกษตรภาคอีสาน
      29 ม.ค. 2556 | สำนักพิมพ์ :
»  เคนยา คว้าแชมป์ ขอนแก่นมาราธอน
      28 ม.ค. 2556 | สำนักพิมพ์ :
»  หนุ่มสาวเคนยา กวาดขอนแก่นมาราธอน
      28 ม.ค. 2556 | สำนักพิมพ์ :
»  หนุ่มสาวเคนยา โกยแชมป์ ขอนแก่นมาราธอนสายลมดีที่สุด
      28 ม.ค. 2556 | สำนักพิมพ์ :

Faculty And Organization

Gateways For..

Events Calendar

Read more »

KKU Channel
Fm.103Mhz