เจลตะไคร้สำหรับการป้องกันการยึดเกาะของ
เชื้อรา บนฐานฟันเทียม
กางเกงสำหรับใส่ตรวจมะเร็งปากมดลูก