ไมโครอิมัลชันเพื่อบรรเทาปวดและอักเสบน้ำมันไพลและสารสกัดพริก     ผลิตภัณฑ์ลดอาการผมร่วงและกระตุ้นการงอกของเส้นผม