เตียงพิเศษสำหรับช่วยพลิกตะแคงตัว
ผู้ป่วยที่อ่อนแรง
เตียงทำฟันภาคสนาม