เตียงพิเศษสำหรับช่วยพลิกตะแคงตัว
ผู้ป่วยที่อ่อนแรง
กางเกงสำหรับใส่ตรวจมะเร็งปากมดลูก