KKU Congratulations


อัพเดท
- ข่าวในพระราชสำนัก
- สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
- เชิญชมถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๙
- คู่มือการฝึกซ้อมและรายละเอียดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มข. ประจำปี 2559
- ประกาศกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร มข. ประจำปี 2559
- ประกาศการแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรติดต่อสอบถาม โทร 0 4320 2204 : Facebook Khon Kaen University | KKU