ข่าวมข.

ศูนย์บริการวิชาการ จัดพิธีมอบงานผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มข.
ศูนย์บริการวิชาการ จัดมอบงานผู้อำนวยการฯ โดย ผอ.ท่านใหม่จะเน้นพัฒนาชุมชนต้นแบบให้ชัดเจนเกิดผลกระทบต่อสังคม พัฒนากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง พัฒนาแผนผังการจัดลำดับความต้องการของชุมชน มีธรรมาภิบาล
NU KKU จัดปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีนและอินโดนีเซีย
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร และการแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและวัฒนธรรม
อ่านข่าวทั้งหมด»
อ่านเพิ่มเติม»


คณะและหน่วยงาน
คณะ
สาขาวิชา
หน่วยงาน
หน้าเว็บสำหรับ..
International Visitor
นักศึกษา
บุคลากร
ศิษย์เก่า
บุคคลทั่วไป
KKU Webmail

ปฏิทินกิจกรรม