ข่าวมข.

การสรรหาอธิการบดีคนที่ 11 ดำเนินไปอย่างเข้มข้น...
งวดลงทุกขณะ...คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เปิดเวทีสัมภาษณ์ผู้ตอบรับเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี จำนวน 5 คน เป็นที่เรียบร้อย ก่อนจะเสนอชื่อ 2 ไม่เกิน 3 ชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย ภายใน 24 ตุลาคม 2557
ทันตะบุคลากร จัดงานใหญ่เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า
คณะทันตแพทยศาสตร์ เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า น้อมเกล้าถวายความจงรักภักดีด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปิดคณะจัดงานใหญ่รักษาโรคช่องปาก ฟรี ถวายเป็นพระราชกุศล ปฏิบัติบูชาแด่ "พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย"
อ่านข่าวทั้งหมด»
อ่านเพิ่มเติม»


คณะและหน่วยงาน
คณะ
สาขาวิชา
หน่วยงาน
หน้าเว็บสำหรับ..
International Visitor
นักศึกษา
บุคลากร
ศิษย์เก่า
บุคคลทั่วไป
KKU Webmail

ปฏิทินกิจกรรม