ข่าวมข.

ศูนย์วิจัยฯ วจก.มข.“เจาะใจลูกค้าลาว” SMEsไทยขายอย่างไรในตลาดลาว
ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน(ECBER) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) จัดเวทีเสวนา"ขายอะไร (อย่างไร) ในตลาดลาว สำหรับ SMEs ไทย"
คณะเกษตรฯ มข. จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ต่อเนื่องปีที่ 3
งานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ส่งเสริมด้านรูปลักษณ์และการวางจำหน่ายสินค้าขาย จัดให้มีการส่งเสริมที่ครบวงจรช่วยให้สินค้าพื้นบ้านได้มีโอกาสนำมาแสดงผลงานและส่งเสริมช่องทางจำหน่าย
อ่านข่าวทั้งหมด»
อ่านเพิ่มเติม»


คณะและหน่วยงาน
คณะ
สาขาวิชา
หน่วยงาน
หน้าเว็บสำหรับ..
International Visitor
นักศึกษา
บุคลากร
ศิษย์เก่า
บุคคลทั่วไป
KKU Webmail

ปฏิทินกิจกรรม