ข่าว มข.

มข.ปฐมนิเทศ นศ.ก่อนฝึกสหกิจอาเซียน เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานสากล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนฝึกสหกิจอาเซียน เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานสากล

IHRD KKUนำผู้บริหารระดับต้นศึกษาดูงาน ม.ในกำกับของรัฐ

IHRD KKU นำผู้บริหารระดับต้นศึกษาดูงาน ม.ในกำกับของรัฐ ณ ม.แม่ฟ้าหลวง และ ม.พะเยา

มข. สัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ๙ วัด ประจำปี ๕๙
มข. สัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ๙ วัด ประจำปี ๕๙

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสร้างกุศลทำบุญรับเทศกาลเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา "สัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ๕๙" เส้นทาง ๙ วัด ระหว่าง ๑๖-๑๗ ก.ค. ๕๙ ณ ขอนแก่น-หนองบัวลำภู-เลย