โครงการ มข. แก้จน นำคณะผู้นำชุมชนและประชาชนในโครงการ ศึกษาแนวคิดการทำเกษตรผสมผสานและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องพระราชดำริ วันที่ 11 กันยายน 2558 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 น. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมแชร์ประสบการณ์ Coworking Space โดย บริษัท HUBBA บริษัทของผู้ก่อตั้ง HUBBA Coworking Space และได้ก่อตั้ง Coworking Space จนประสบความสำเร็จในเมืองไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. เวลา 14.00-17.00 น. ของวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สมเด็จพระเทพฯ กับงานส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ณ ห้อง 5101 อาคาร SC.05 คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 17 ส.ค. 58 เวลา 13.30 - 16.30 น. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ในหัวข้อเรื่อง “ป่าล้อมเมือง...กลยุทธ์การตลาดแห่งความต่าง : FN Factory Outlet” โดย คุณเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน อาคารสุนทร - อารยา อรุณานนท์ชัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ข่าว มข.

คณบดีศึกษาศาสตร์ฯ แถลงยืนยันคุณภาพบัณฑิตคณิตศาสตร์ศึกษา

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ แถลงข่าวกรณีบัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษาสมัครสอบครูผู้ช่วย สพม.24 แต่ไม่มีสิทธิ์สอบ ถือเป็นการกระทบสิทธิ์บัณฑิต ยืนยันคุณภาพบัณฑิตมข.ได้ทุนครูพันธุ์ใหม่มากที่สุดในประเทศไทย

นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์คว้า 3 รางวัล การแข่งขันระดับอาเซียน

นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้า 3 รางวัล จากการแข่งขัน "ทักษะทางด้านการเกษตรของนักศึกษาระดับอาเซียน"

มข.จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 58
มข.จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 58

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2558 “สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียร ที่ภาคภูมิ” ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น