คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. โครงการบรรยายพิเศษ 803 405 การปฏิบัติวิชาชีพและกฎหมายทางสถาปัตยกรรม 2557 ณ ห้องบรรยาย 1 27 มีนาคม 2558 คณะเภสัชฯ มข. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต กลุ่ม 2 และ 3 (ไทยและนานาชาติ โดยวิธียื่น GAT PAT2) สมัครทาง Internet ระหว่าง 1 - 15 เม.ย. 2558 สอบถามที่ 043-202-378 คณะเภสัชฯ มข. เชิญร่วม “พิธีมอบเสื้อกาวน์” ณ ห้องประดับคชรัตน์ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. เป็ คณะเภสัชศาสตร์ มข. จัดประชุมนานาชาติ The 15th Asia Conference of Clinical Pharmacy (ACCP-2015) ณ โรงแรม Ambassador Bangkok ระหว่างวันที่ 23-26 June 2015 คณะเภสัชศาสตร์ มข. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ กลุ่ม 1 คณะเภสัชศาสตร์ มข. กำหนดรายงานตัวผ่าน Internet ระหว่าง 6-8 เมษายน 2558 นี้

ข่าว มข.

นศ.ID มข. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ M Design Award จากโมเดิร์นฟอร์ม

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวด M Design Award รับรางวัล 100,000 บาท

กองสื่อสารองค์กรหนุนทบทวนหลักสูตรอารักขาบุคคล เสริมศักยภาพทางความคิด

“ราชพิทักษ์” เข้าอบรมยกระดับความสามารถสู่งานอารักขาบุคคล เชิญวิทยากรกองสื่อสารองค์กรถ่ายทอดแนวคิดการสร้างสัมพันธภาพเชิงเปรียบเทียบด้วยกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติบุคคลควบคู่การเรียนรู้ทักษะการใช้อุปกรณ์