ข่าว มข.

ก้าวไม่หยุด...!! มข.ก้าวสู่การเป็น 1 ใน 3 ของประเทศ

ชาวมข.ร่วมยินดี “มหาวิทยาลัยขอนแก่น” มหาวิทยาลัยภูมิภาค ที่พัฒนาองค์ความรู้ จนก้าวหน้าทางวิชาการเทียบชั้นมหาวิทยาลัยโลก ติดอันดับ 3 ของประเทศจากการจัดอันดับโลก...อย่างสมภาคภูมิ

“คุยตรงกับนักบินอวกาศ” ประสบการณ์สุดล้ำของนักเรียน วมว.มข.

นักเรียนในโครงการ วมว.มข. ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม ติดต่อกับนักบินอวกาศผ่านระบบวิทยุสมัครเล่นในโครงการ NASA ARISS Contact @ PSU Wittayanusorn School

กมธ.ประชุมร่วม มข. หาแนวทางพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคอีสาน
กมธ.ประชุมร่วม มข. หาแนวทางพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคอีสาน

คณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นความพร้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น