ข่าว มข.

มข.จับมือ กระทรวงวิทย์ ICT ดัน Startup ยุค 4.0

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวงวิทย์ ICT จัดงาน Startup Thailand & Digital Thailand มุ่งเชื่อมโยงประเทศลุ่มแม่น้ำโขง หนุนสร้างโอกาสผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ (Startup) ไทย ให้สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด

วนค.จัดโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นฯ"

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย”

คนเดียวในไทย อธิการบดี มข. รับรางวัลผู้นำสถาบันการศึกษา จากสิงคโปร์
คนเดียวในไทย อธิการบดี มข. รับรางวัลผู้นำสถาบันการศึกษา จากสิงคโปร์

อธิการบดี มข.รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย เป็นผู้นำสถาบันการศึกษาท่านเดียวในประเทศไทยที่ถูกเทียบเชิญให้เข้ารับรางวัลผู้นำสถาบันการศึกษา“Education leadership award” จากประเทศสิงคโปร์ ประจำปี 2559