ข่าว มข.

สัมผัสความงดงามในนิทรรศการจริยศิลป์ วิศิษฎศิลปิน สยามบรมราชกุมารี

ร่วมสัมผัสความวิจิตรงดงามในนิทรรศการ "จริยศิลป์ วิศิษฎศิลปิน สยามบรมราชกุมารี" โดยศิลปินกลุ่มจิตรกรไทย ผลงานจากศิลปินแห่งชาติและศิลปินผู้มีชื่อเสียง 1-30 มิ.ย. 59 พร้อมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ

มข. เสริมสร้างกำลังใจให้ข้าราชการชายแดนใต้ ส่งท้ายปี 2559

มข. ร่วมกับสำนักงาน กพ. จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างกำลังใจ พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในภาวะบีบคั้น และสร้างเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ รุ่นสุดท้าย ปี 2559 ระหว่าง 23-28 พฤษภาคม 2559 ที่โรงแรมวีวิช ขอนแก่น

มข.รับไม้จากวช.จัดประชุมระดมความคิด เพื่อทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ของประเทศ
มข.รับไม้จากวช.จัดประชุมระดมความคิด เพื่อทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ของประเทศ

มข.ร่วมกับวช.จัดประชุมระดมความคิด เป้าหมาย...เพื่อจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศไทย