ข่าว มข.

ค้นพบยีสต์สายพันธุ์ใหม่ เติบโตแบ่งเซลล์เร็ว ผลิตเอทานอลสูงมาก

นักวิจัย มข. ค้นพบยีสต์สายพันธุ์ใหม่ สายพันธุ์ KKU 6M4.1 ซึ่งเป็นยีสต์สายพันธุ์ มข.ที่สามารถเจริญและเพิ่มจำนวนเซลล์ได้อย่างรวดเร็ว ต้านแบคทีเรียได้ดีมีความทนทาน ผลิตเอทานอลได้สูงมาก

สำนักบริการวิชาการ นำชุมชนในโครงการแก้ไขความยากจนร่วมศึกษาดูงาน

สำนักบริการวิชาการ นำผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่อาสาพัฒนาพื้นที่ มข. ในชุมชนตำบลบ้านเหล่า จ.มหาสารคาม และชุมชนตำบลข้ามป้อม จ.ขอนแก่น ร่วมศึกษาดูงานในโครงการปิดทองหลังพระในจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร

ติดตามการเลื่อนสอบ GAT/PAT การเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน
ติดตามการเลื่อนสอบ GAT/PAT การเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เผยผลการประชุม ทปอ. ในเรื่องการเลื่อนสอบ GAT/PAT การเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน