ข่าว มข.

ศูนย์วิจัยธุรกิจฯ มข.เผยดัชนีความเชื่อมั่นยอดขายเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน

ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สสว. จัดสัมมนา “แนวโน้มเศรษฐกิจอีสาน & วิธีคิด SMEs รุ่นใหม่” เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs (ภาคการผลิต)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชี้ยอดขายมีดัชนีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ติงผู้ประกอบต้องจับตาภาวะเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด

“ร้อยรัก รวมใจ สานสายใยมุทิตา” สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ แสดงความขอบคุณในฐานะฟันเฟืองสำคัญของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะด้วยความตั้งใจ พัฒนามข. ให้เจริญรุ่งเรืองทุกภารกิจตลอดมา

มข.ปั้นแบรนด์ยาปลูกผม TA’I TA’I ผู้ประกอบการไทยปลื้มเจาะตลาดจีนสำเร็จ
มข.ปั้นแบรนด์ยาปลูกผม TA’I TA’I ผู้ประกอบการไทยปลื้มเจาะตลาดจีนสำเร็จ

อาจารย์ คณะสถาปัตย์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างแบรนด์ TA’I TA’I เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ยาปลูกผมของผู้ประกอบการไทย ส่งออกสินค้าเจาะตลาดประเทศจีนสำเร็จ