ข่าว มข.

มข.อบรมจรรยาบรรณ เรียนรู้ภาวะผู้นำมีจริยธรรม ตามรอยเท้าพ่อ

มข.จัดโครงการอบรมจรรยาบรรณผู้บริหาร การเรียนรู้สู่ภาวะผู้นำในการบริหารงานเชิงจริยธรรม :ตามรอยพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

ขอเชิญร่วมงาน“มหัศจรรย์ CPAP” สำหรับคนนอนกรน...อันตรายถึงชีวิต

รพ.ศรีนครินทร์ จัดงาน “มหัศจรรย์ CPAP ครั้งที่ 2” เตือนภัยคนนอนกรนระวังอันตราย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสร้างความตระหนักรู้ เลิกกรนลดเสี่ยงโรคความดันสูง ฯลฯ พร้อมแนะใช้เครื่องมือลดกรนอย่างได้ผล

คณะแพทยศาสตร์ มข. แถลงข่าว พร้อมจัดงานวันศรีนครินทร์ ปี 2559
คณะแพทยศาสตร์ มข. แถลงข่าว พร้อมจัดงานวันศรีนครินทร์ ปี 2559

ร่วมบริจาคสบทบทุนต่อยอดกองทุนวันศรีนครินทร์ สร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และผู้ป่วยที่มีค่าใช้จ่ายเกินสิทธิ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ “Hope and Help:ชีวิตยังมีหวังด้วยพลังแห่งการให้"