ข่าว มข.

กองละครคีตกัลปพฤกษ์ฯ มอบเงินกว่า 2 แสนเข้า กองทุนเพื่อผู้ไร้กล่องเสียง

กองละครคีตกัลปพฤกษ์ฯ รังสรรค์ละครเพลง“เมฆเหิน น้ำไหล เดอะมิวสิคัล” จากพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระราชานุญาต หารายได้เข้ากองทุนเพื่อผู้ไร้กล่องเสียง รพ.ศรีนครินทร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. ร่วมจัดฝึกอบรมทันตแพทย์นานาชาติ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. ร่วมจัดฝึกอบรมทันตแพทย์นานาชาติ

มข.จ่อเลื่อนเงินเดือนพนง.รอบ1ต.ค.59 พร้อมเงินเพิ่ม4% และเงินคูณ1.4เท่า
มข.จ่อเลื่อนเงินเดือนพนง.รอบ1ต.ค.59 พร้อมเงินเพิ่ม4% และเงินคูณ1.4เท่า

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมการเลื่อนเงินเดือนพนักงาน รอบ 1 ตุลาคม 2559 พร้อมปรับเงินเพิ่ม 4%แก่พนักงานเดิม และปรับเพิ่มเงิน 1.4 เท่าแก่พนักงานที่เปลี่ยนสถานภาพ และปรับบัญชีขั้นเงินเดือนสูงต่ำใหม่