ข่าว มข.

นศ.คณะวิทย์ฯ สร้างชื่อจากการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ทางด้านพิสูจน์หลักฐาน

ทีมวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. สร้างชื่อเสียงในการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ทางด้าน Digital Forensics เพื่อใช้ในงานตรวจพิสูจน์หลักฐาน โดยความร่วมมือกับศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

มข. MOU กับ บริษัทขอนแก่นเคเบิ้ลทีวี ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น บันทึกข้อตกลง กับบริษัทขอนแก่นเคเบิ้ลทีวี จำกัด ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม

"เมฆเหินน้ำไหล เดอะมิวสิคัล" ละครเวทีคุณภาพของคนมข. เพื่อชาวขอนแก่น
"เมฆเหินน้ำไหล เดอะมิวสิคัล" ละครเวทีคุณภาพของคนมข. เพื่อชาวขอนแก่น

ขอเชิญชม “เมฆเหินน้ำไหล เดอะมิวสิคัล” ละครเวทีคุณภาพ ในโครงการละครเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ เงินรายได้สมทบกองทุน "ผู้ไร้กล่องเสียงฯ"